Uz. Dr. FİLİZ İRHAN

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı

Laboratuvar cihazlarının kullanımı, bakımı ve aplikasyonu, tıbbi laboratuvar araştırma teknikleri, doğru sonuç elde etme ve verme eğitimleri, dünya laboratuvarları ile uyum ve akreditasyon çalışmaları başta olmak üzere klinik biyokimyanın gerektirdiği birçok bilimsel ve pratik çalışmalar ilgi alanlarımdır.

Halen Özel Kadirli Yedi Mart Hastanesinde Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olarak görev yapmaktayım.