TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 

Doç. Dr. HAYATİ GÜNEŞ

1976 Ağrı doğumluyum. 1999'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2000-2004 yıllarında Elazığ Karakoçan Sarıcan Sağlık Ocağında görev yaptım. Bu görevim sırasında 2002-2003 yıllarında askerlik görevimi Kayseri 1. Komando Tugayında yedeksubay olarak yaptım. Süleyman Demirel Üniversitesinde 2004 yılında başladığım tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimimi 2008 yılında     tamamladım. 2009-2010 yıllarında Ağrı Devlet Hastanesinde mecburi hizmet yaptım. 2010 yılındaTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakultesinde öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2014 yılında doçent oldum. 2018 yilindan bu yana özel sağlık kurumlarında calıştım Şuan Özel yedimart hastanesinde çalışmaya devam etmekdeyim.

 

İletişim Bilgileri:

E-mail:

 

Yabancı Dil:

· İngilizce

 

Çalıştığı Kurumlar:

 

 

 

Bakteriyoloji Laboratuarı

 

Her türlü örnekten (boğaz, dışkı, yara/püy, doku, idrar, genital sistem, kan, steril vücut sıvıları,) uygun besi yerlerine bakteriyolojik kültür yapılmakta ve üremesi olan örneklerde, üreyen bakterilerin konvansiyonel olarak tanımlanması ve uygun antibiyotik duyarlılık testleri EUCAST (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) uygulama kriterlerine uygun olarakyapılmaktadır.
 

 

Parazitoloji Laboratuarı

 

Mikroskopi ile dışkıda parazit muayenesi yapılmaktadır

Semen analizi ve   Kruger Kriterleri’ne göre “sperm morfoloji” testleri yapılmaktadır

 

Seroloji Laboratuarı

 

Bruselloz tanısı için brusella tüp aglütinasyonu (Wright;  Coombs, 2- Mercapto- ethanol, Rivanol testleri) testi

Bruselloz hızlı tanısı için lam aglütinasyon testi (Rose Bengal)

Dışkıda rotavirüs, adenovirüs antijeni arama testi

Elisa veya Eia yöntemi ile HbsAg, AntiHbs, AntiHCV, AntiHIV yapılmaktadır