Nöroloji ve Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Hastenemiz de de hizmeti verilmekte olan nöroloji bilimi toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen birçok hastalığı içinde barındırmaktadır. Peki nedir nöroloji bilimi, hangi hastalıklarla ilgilenir?
Nöroloji; genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Beyin ve vücuttaki tüm sinirlerin hastalıklarıyla ve bu sistemlerin hastalığı sonucu bozulan vücudun diğer organlarının hastalıkları ile uğraşır.
Beyni, omuriliği ve etraf sinirlerini ilgilendiren hastalıklar, (tümör, iltihap, kazalar vb.), umûmiyetle aynı şeylerdir. Ancak bu yapıların görevine göre vücuttaki aksaklığın şekli ve genişliği değişir. Etraftaki sinirlerin rahatsızlıklarında görülen, o sinirin gittiği bölgede kuvvet ve his azalmasıdır. Yine sinirsel etkiyle bu bölgelerde terleme ve kanlanma da bozulur. Bunun sebebi bitkisel sinir sistemi liflerinin de etraf sinirleri içinde taşınmış olmalarıdır.
Omurilik, organlardan beyne hissi, beyinden etrafa motor (hareketle ilgili) uyarılar ulaştıran bir ana yoldur. Buranın rahatsızlığında kuvvet kaybı, his kaybı ve bitkisel fonksiyonların yapılamaması ortaya çıkar. Ayrıca omuriliği zedelenen kişi, idrar ve dışkı kontrolünü de kaybeder.
Nöroloji ile ilglili hastalıkların başlıcalarını aşağıda özetlemek gerekirse:
1) Baş ağrıları : Başağrılarının en sık sebebi olan migren ve gerilim tip (depresyon ve sıkıntı sonucu olan) başağrıları vs.
2) Baş dönmeleri (vertigo)
3) Felçler : Felçlerin günümüzde en sık nedeni pıhtı (emboli) atması ve hipertansiyondur. Aynı zamanda; nöroloji pıhtıya neden olan etkenlerle ve bu etkenlerle mücadeleyle uğraşır.
4) Sara yani epilepsi hastalığı.
5) Parkinson hastalığı, MS (multipl skleroz) denen hastalık ve nöropati denen periferik yani vücudu yöneten sinirlerin hastalıkları, kas hastalıkları.
6) Beynin ve sinirlerin enfeksiyon hastalıkları : Örneğin; menenjit, ensefalit, miyelit vs.
7) Doğumda veya doğum sonrasında oluşan beyin ve sinir hastalıkların tedavileri ve beyin tümörleri ve tedavisi.
8) Bel ve boyun ağrıları (bel ve boyun fıtığı)
9) Kaza sonucu oluşan kafa travması,omirlik travması vs.
10) Alzheimer (unutkanlık)
11) Beriberi hastalığı (B1 vitamini eksikliği ile ortaya çıkan metobolizma hastalığı)
12) Uyku bozuklukları.
13) Depresyon, manik depresyon (iki uçlu duygu durumu bozukluğu)
14) Sosyol fobi.
15) Beyin, Sinir ve kas hastalıkları.
 

Yaşlı nüfusun artışı ve diğer sosyo pskolojik sebepler, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Bu grup hastalar hastanemiz nöroloji bölümünde multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.
Günümüzde nöroloji, içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür.

 

AKUT BAKTERIYEL MENENJIT

Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği, Kerning ve Brudzinski belirtileri, patolojik refleksler, nabızda diskordans, herpes labialis, konvülsyon, ileri dönemde göz dibi stazı, opüstotonus, şuur bulanıklığı ve koma.

ALKOLIZM

Sürekli ve aşırı alkol kullanımı ile birlikte olan, belirgin fizyolojik, psikolojik ve/veya sosyal disfonksiyonla karakterize bir hastalıktır.

ALZHEIMER HASTALIĞI

Yapısal nöropatolojik değişiklikler nedeniyle oluşan ve kendisini kavrama, idrak fonksiyonu kaybıyla gösteren, ilerleyici, düzelmesi olanaksız bir beyin fonksiyon bozukluğu hastalığıdır.
Genellikle 65 yaşından sonra başlar.

AMIYOTROFIK LATERAL SKLEROZ

Amiyotrofik Lateral Skleroz; hastalığın en sık rastlanan ve sporadik olan formudur. Psödobulber Felç, Progresif Bulber Felç, Progresif Muskuler Atrofi ve Primer Lateral Skleroz gibi sendromları da kapsar.

ANEVRIZMA

Halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizma denince; genel olarak temiz kan taşıyan damarlara (arter) ait genişlemeler.

BAŞ DÖNMESI (VERTIGO)

Baş dönmesi ve boşluktaki yönelim değişikliği hissinden kaynaklanan nörolojik şikayete vertigo denir.

BEL FITIĞI

Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdıkları ikinci en sık nedendir.

BEYIN DAMAR HASTALIKLARI (FELÇLER - İNME)

Serebrovasküler hastalık (halk arasında bilinen ismiyle inme/felç), kalp hastalığı ve kanserden sonra en sık görülen ölüm sebebidir. Bu hastalık, kan damarlarının patolojik süreci sonucu oluşan her türlü anormalliği belirtmektedir.

DANDY WALKER

Dandy-Walker Sendromu doğumsal bir hastalık olup beyinde dördüncü ventrikül denilen bir boşluk ile beyinciği ilgilendirmektedir.

MIGREN

Migren, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin çeşitli şekillerde eşlik ettiği primer epizodik (bölüm) bir baş ağrısı bozukluğudur.

PERNISIYÖZ ANEMI

B12 vitamini terminal ileumda, gastrik mukoza parietal hücrelerden salınan intrensek faktör olmadığında emilememektedir. Genellikle, yavaş ilerleyen bir hastalıktır.