ACİL SERVİS

Acil servise kendini acil hasta olarak hisseden her insan başvurabilir. Muayene ve taedavisi yapılan hastalarımıza tedavi düzenlenebilir ve ya bir başka birime gönderilebilinir. Ancak; acil servisin öncelikli olarak tedavilerini yapması gereken hastalıklar, dolaşım ve solunum yolu hastalıkları (kalp akciğer hastalaıkları), kırıklar, kazalar, düşmeler, iş kazaları, boğulmalar, yanıklar gibi zaman kaybetmeksizin mudahales, gereken hastalıklardır. Triaj uygulamasının amacı bu hastalarımızın sıra bekletilmeksizin muyaene ve tedavilerinin yapılabilinmesidir.

 

AMBULANS SERVİSİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Bu servisi 13 yaş altı çocuklar hastalandığında başvuruda bulunmaktadır. Çocuk uzmanları aynı zamanda tüm hastanenin konsültan hekimi olarakta görev yapmaktadır. Acil servise gelen hastaların gerektiğinde çağrılarak Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından muayenesi yapılmaktadır.

 

DAHİLİYE SERVİSİ

İç hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin içorgan sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

 

DİYETİSYEN
GENEL CERAHİ

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel Cerrahi hastalarının tedavisinde en önemli aşamalardan biri de ameliyat sonrasında hastanın en kısa sürede eski yaşamına dönecek hale gelmesidir. Bu da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü ile yakın işbirliği içinde çalışılarak gerçekleştirilmektedir

 

GÖZ SERVİSİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümleri'nde genel kadın sağlığı, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebeliklerin izleme, yardımcı üreme teknikleri ile kadınlık organları kanserleri gibi bir çok alanda hizmet verilmektedir.

Bu hizmetleri planlarken hastalığın ortaya çıkmadan önce önüne geçilmesinin bilinciyle kadın ve aile sağlığı için önemli olan pratik bilgiler paylaşılmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümleri'nde hizmetler, diğer departmanlarla işbirliği içinde çalışan, konularında uzman hekimler tarafından yürütülmektedir. Anne ve bebek sağlığı ve yüksek riskli gebelikler ile ilgilenen Maternal Fetal Tıp Ünitesi'nde ultrasonografi cihazları eşliğinde hasta bakım hizmeti verilmektedir. Burada hem normal hem de problemli gebeliklere yönelik görüntüleme, girişimsel işlemler, izlem ve tedavi çalışmaları yürütülmektedir.

Kadın kanserleri ile ilgilenen Jinekolojik Onkoloji Ünitesi'nde, kanser taraması, kanser erken teşhis ve tedavisine yönelik olarak kolposkopi ve laparoskopik işlemler gerçekleştirilmektedir.

Jinekolojik Endokrinoloji, Menopoz tanı, tedavi ve takipleri, Hormon Bozuklukları tedavileri ile ilgilenen diğer alt bölümümüzdür.

Üreme sorunları ve kısırlık problemleri konularında uzman doktor ve eğitimli personeli bünyesinde barındıran Üreme Sağlığı Merkezi´nde olağan tüp bebek uygulamaları dışında embriyo dondurma ve çözme gibi işlemler de gerçekleştirilmekte Androloji Ünitesi'nde ise erkek üreme sağlığına yönelik tanısal değerlendirmeler ve aşılama işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca bölümümüz tarafından düzenlenen "Doğuma Hazırlık Kursu"nda anne adaylarının gereksinimi olan doğru bilgiyi almalarını sağlayacak, kapsamlı bir program, konularında uzman eğitimciler tarafından, video, slayt ve maket gibi görsel materyallerle yürütülüyor. Bu uzman kadro Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları, fizyoterapist ve sorumlu hemşirelerden oluşuyor. Yeni doğum yapmış annelerin sağlıklı bir şekilde zayıflayarak eski formlarına kavuşmasını sağlamayı amaçlayan "Doğum Sonrası Beslenme ve Egzersiz Programı" da uygulanmaktır.

 

KARDİYOLOJİ SERVİSİ
KULAK - BURUN - BOĞAZ

Poliklinik, KBB muayenesi Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi. Bu yöntemle dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında tüm bilgiler elde edilir. Kulak zarı delikse ortakulak hastalıklarının teşhisi bu yöntemle çok kolay olabilir. Dış kulak yolundaki buşon (Kulak kiri) mikroskop ve aspiratör yardımıyla kulak zarına zarar vermeden temizlenir. Kronik orta kulak enfeksiyonlarında ortaya çıkan cerahat yine aspiratör yardımıyla aspire edilir. Spesifik antibiyotik seçimi için kültür alınabilir. KBB Cerrahi Burun (Deviasyon): Burunda nefes alıp vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı rijit optikler yardımıyla yüksek başarı oranı ile rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Burun etlerinin alınması genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri allerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle alınırlar. Sinüzit Ameliyatı: Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinuzit vakalarına cerrahi yaklaşım önerilir. Horlama ameliyatı: Gevşeyen dokularla birlikte bademcikler çıkartılarak dil arkası ile boğaz duvarı arasındaki mesafe genişletilir.

NÖROLOJİ SERVİSİ

Sinir sisteminin anatomi,fizyoloji ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır. Nörologlar, beyin, omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedâvisi ile ilgilenirler.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Ortopedi genel cerrahinin bir dalı. Ortopedi daha çok, insan vücudunun şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendilerine iş edinmiş olan genel cerrahların, bu konudaki değerli çalışmalarıyla doğmuş ve gelişmiştir. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yani gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır. Buna karşılık yüz, kafa ve iç organlara ait şekil bozuklukları, bu tıp dalının çalışma alanının dışında kalır. İlk bakışta çalışmaların dar bir alan içinde kaldığı zannı uyanırsa da hakikatte bu alan oldukça geniştir. Zira şekilde ve fonksiyonda bozukluklar yapan hastalık ve darbeler oldukça fazladır. Ortopediyi insan vücudunun özellikle mekanik fonksiyonları ile uğraşan bir tıp dalı olarak da tarif etmek mümkündür. Ortopedi terimi, ilk olarak Paris Tıp Fakültesi profesörlerinden Nicolas Andry (1658-1742) tarafından kullanılmıştır. Ortopedi kelimesi düzgün, kusursuz çocuk veya düzgün, kusursuz terbiye, düzeltme anlamlarına gelen bir terimdir. Fakat zamanla hüviyetini değiştirmiş, her yaştaki insanların hareket sisteminin şekil ve fonksiyon bozuklukları ile ilgilenir hâle gelmiştir. Mısır, Babil, Çin, Hint, Yunan ve Roma kalıntılarında, insan vücudundaki sakatlıkların sebep oluş ve şekilleri ile tedavileri üzerinde çalışıldığına dair kayıtlara rastlanmaktadır. Yıllar ilerledikçe ortopedi alanında da yeni gelişmeler olmuş ve ortopedi giderek daha köklü bir hâle gelmiştir. Önceden alınmış insan ve hayvan kemiklerinin çeşitli şekillerde saklanması ve lüzumunda kullanılmasını temin eden kemik bankaları ile noksanlığı plastik maddelerle telafi etmek için imal edilen iç sunî uzuvlar, ortopedik cerrahinin son zamanlarda ulaştığı yenilikler arasına girdi. Ortopedi dalında ihtisas yapan hekimlere "ortopedist" ismi verilmektedir.

ÜROLOJİ SERVİSİ

Üroloji erkek ve kadında üriner sistem ve erkekte genital ve üreme sistemi hastalıkları ve bozuklukları ile ilgilenen cerrahi bir branştır. Ürolojinin ilgi alanında yer alan organlar böbrekler, böbreküstü bezleri, üreterler, mesane (idrar torbası), prostat, üretra (idrarın mesaneden vücut dışına atıldığı tubuler yapı) testisler, meninin taşındığı ve depolandığı organlar (epididimler, vasdeferens, vesiküla seminalisler) ve penistir. Ürologlar çeşitli genitoüriner kanserli hastalarla da ilgilenirler.

Bunlar içinde sık rastlananlar böbrek hücreli kanserler (böbrekte), değişici hücreli kanserler (mesane, üreter ve böbreklerde), prostat kanseri ve testis kanseridir. Ürologları ilgilendiren sık rastlanan iyi huylu hastalıklar ise işeme disfonksiyonları (iyi huylu prostat büyümesi, mesane çıkımı darlıkları üretra darlıkları, çeşitli idrar kaçırma problemleri, intersitisiyel sistit nörojen mesane, idrar yapamama), komplike ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlar, taşlar (böbrek, üreter, mesane taşları), üst üriner sistem tıkanıklıkları, erkeklerde kısırlık, hayalarda ağrı ve genital bölge travmaları, üriner sistem travmaları ve kanamaları,erkekte seksüel disfonksiyonlar ve ereksiyon bozuklukları. Çocuk ürologları ise konjenital üriner ve genital anomalilerin rekonstrüksüyonu , çocukluk tümörleri ve veziko üreteral reflü (idrarın mesaneden üreter ve böbreklere geri kaçması) gibi çocuklara özgü ürolojik problemlerde uzmanlaşmışlardır. Erkekte kısırlaştırma (Vazektomi = tüp bağlanması) operasyonları ve sünnet de ürologlarca yapılmaktadır.