MİSYON

- İşbirliği yaptığı merkezlerin, bağışçı, hasta ve yakınlarının memnuniyetini ön planda tutmak

- Etik ilkeler çerçevesinde, çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak hastalar için gerekli miktarda, kaliteli ve güvenli kan ve kan bileşenini temin etmek, gerekirse hazırlamak, saklamak ve kliniklere ulaştırmak

- Sürekli gelişim gösteren ve sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak

- Kalite güvence sistemi, kalite el kitabı, tüm kritik süreçler için mevzuatla, “İyi Uygulama İlkeleri” ve “İyi Laboratuar İlkeleri” ile uyumlu olan tüm sistemi  etkinliğinden emin olmak için düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve gerekli gördüğü takdirde düzeltici faaliyetleri yürürlüğe koyarak standartları sürdürülebilir kılmak.

VİZYON  

- Ülkemizdeki kan merkezlerine bilimsel ve teknolojik açıdan önder olmak

- Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak

- Dürüstlük, liderlik, takım çalışması, hasta ve çalışan memnuniyeti değerleriyle hizmet sunmak

KALİTE POLİTİKAMIZ  

- En güvenli ve en kaliteli kan ürünlerini yeterli miktarda ve gerektiği zaman kullanılmak üzere Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi’nden temin etmek, acil ihtiyaç durumunda kan ürünlerini hazırlamak

- Kan bankacılığı hizmetlerini sürekli iyileştirmek

- Bağışçı, hasta ve işbirliği yaptığı merkezlerin sorunlarına çözüm sağlayacak genişlikte bir test paneli oluşturarak referans laboratuar olmak

- Eğitimler, kariyer planlaması ve iş birliği ile çalışan memnuniyetini artırmak

- Transfüzyon tıbbındaki yenilikleri izleyerek sıfır hataya en yakın uygulamalar için işbirliği yaptığı merkezlerin kliniklerinde eğitimler planlamak, izlem çalışmaları yapmak ve kanın kullanımını en yararlı hale getirmek

- Kan bağışını sosyal bilinç haline getirmek

KALİTE HEDEFLERİMİZ  

- Hizmet Kalite Standartlarını %90 uygulamak

- Transfüzyon sürecinin güvenli sağlanmasına yönelik eğitim vermek

- Transfüzyon Merkezi kan imha oranını %5’in, tam kan kullanımını %1’in altında tutulmasını sağlamak.

- Meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 2’nin altında tutmak.

- Sağlık hizmet kalite standartları TM bölüm puanını %90 üzerinde tutmak.

- Cihazların belirlenen miadlarda bakımlarını gerçekleştirmek, Kalibrasyon gerektire tüm cihazlarda %100 izlenebilirliliği sağlamak.

- Stok yönetimi hizmet kalite standartları bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak

- Atıkların uygun koşullarda toplanmasının devamının sağlanması

- Sağlık personeli sağlık taraması ve koruyucu aşılama yapılmasının devamını sağlamak      

- Eğitim planındaki eğitimlerin %100’ünün yapılmasını sağlamak.

- Yeni personelimize oryantasyon eğitimi vermek