Kalp Hastalıklarının bütün dünyada birinci sırada ölüm sebebi olduğu bilinmektedir. Kardiyoloji ünitemiz de bu bilinçle hizmet vermektedir. Bu alanda uzman hekimlerimizin sunduğu hizmetler, ileri teknoloji ürünü modern donanımla desteklenmektedir.

Hastanemizin Kardiyoloji Polikliniğinde uzman doktor  hizmet vermektedir. Kalp Hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, konvansiyonel efor testi, ekokardiyografi, holter (kalp ritmi izleme) ve diğer cihazlarla hemen tüm kalp hastalıklarına çağımızın teknik ve bilimsel ortamına paralel bir şekilde çözüm bulmaya çalışmaktadır. 

Hastanemiz Kardiyoloji Polikliniğinde, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli her türlü muayene, inceleme ve laboratuar tetkikleri yapılabilmektedir.