DEPARTMAN ADI BÖLÜM SORUMLUSU
Kurumsal Yapı  AHMET MAVİLİ
Kalite Yönetimi AHMET MAVİLİ
Doküman Yönetimi AHMET MAVİLİ
Risk Yönetimi İBRAHİM ÖZYÜKSEL
Kurumsal Verimlilik AHMET MAVİLİ
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi AHMET MAVİLİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi CEMİL KOCABAŞ
İBRAHİM ÖZYÜKSEL
Kimyasal, Biyolojik, Radrolojik ve Nükleer(KBRN) Tehlikelerin Yönetimi İBRAHİM ÖZYÜKSEL
Eğitim Yönetimi FİGEN KÜTÜK
Sosyal Sorumluluk GÖKÇE YALTI
Hasta Deneyimi  İKBAL TUNCEL
Hizmete Erişim AHMET MAVİLİ
Yaşam Sonu Hizmetler ALİ DAMDELEN
Sağlıklı Çalışma Yaşamı  KAMİL GÜRSOY
Hasta Bakımı GÖKÇE YALTI
AYŞE BÖRKLÜOĞLU
İlaç Yönetimi  ÖMER DERTLİ 
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü FİGEN KÜTÜK
Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri MEHMET GÜRSOY 
Transfüzyon Hizmetleri CEREN BÖRKLÜ
Radyasyon Güvenliği HASRET DEMİR
CEM DEMİRCİ
Acil Servis BÜŞRA DERTLİ
Ameliyathane ELİF AĞAOĞLU
ÖZKAN DEMİR
Yoğun Bakım Ünitesi TUĞBA GÖÇEBE
CANAY AKDOĞAN
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ALİ KURT
Doğum Hizmetleri AYNİ ERKAYIRAN
Biyokimya Laboratuvarı CEREN BÖRKLÜ
Mikrobiyoloji Laboratuvarı CEREN BÖRKLÜ
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri İSMAİL DEMİREL
Tesis Yönetimi CEMİL KOCABAŞ
Otelcilik Hizmetleri GÖKÇE YALTI
Bilgi Yönetim Sistemi AHMET MAVİLİ
ORUÇ HALLAÇ
Malzeme ve Cihaz Yönetimi CEMİL KOCABAŞ
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri DÖNAY ÖZDOĞAN 
Atık Yönetimi CEMİL KOCABAŞ
Dış Kaynak Kullanımı AHMET MAVİLİ
Göstergelerin İzlenmesi AHMET MAVİLİ