Sünnet ne zaman yapılmalıdır?
Yapılan çalışmalara göre, sünnet için en uygun zamanların başında, yenidoğan dönemi gelmektedir. 2 - 6 yaş arasında sünnet düşünüldüğünde ise, genel anestezi altında uygulanması önerilmektedir. Çünkü bu yaşlarda yapılan sünnet, psikolojik gelişiminin önemli bir döneminde olan çocukta negatif etki yapabilmekte ve "kısırlaştırılma korkusu" denilen psikolojik bozukluğa neden olabilmektedir. Yenidoğan sünneti bebek doğduktan sonra, K vitamini uygulamasının ardından yapılabilir.

Yenidoğan sünneti bebeğe acı verir mi?
Her ne kadar yenidoğan döneminde ağrı duyusu tam olarak gelişmemiş olsa da, bebeğe mutlaka bölgesel anestezi yapılması gerekir. Bu sayede son derece konforlu bir şekilde sünnet gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan döneminde sünnet yapılmasının avantajı var mıdır?
Evet. Yapılan araştırmalar yenidoğan döneminde sünnet olan erkek bebeklerin idrar yolu enfeksiyon geçirme olasılıklarının sünnet olmayanlara göre belirgin derecede daha az olduğunu göstermiştir. Amerikan Pediatri Akademisi 1999'da yayınladığı bildiride her erkek bebeğe rutin olarak uygulanmasını önermiştir. Ayrıca, penis kanseri, hemen hemen sadece sünnetsizlerde görülmektedir ve sünnetin bu durumda koruyucu olduğu uzun zaman önce kanıtlanmıştır.

Yenidoğan dönemindeki sünnet bebeğe sıkıntı verir mi?
Bu dönemde yapılan sünnet sonrası iyileşme çok hızlı olmakta ve bebeğe belirgin bir sıkıntı vermez, emzirilmesi açısından sorun çıkartmaz.

Yenidoğan sünneti sonrası bakım nasıl olmalıdır? Sünnetin ertesi günü bebeğin kontrolü ve pansumanı yapılır. Bundan sonra 3 - 4 gün süreyle bebeğin altının sık olarak kirli olup olmadığının kontrolü önerilir. Bu süre zarfında herhangi bir ilaç kullanımı veya pansuman gerekmez. Bebek 2 gün sonra yıkanabilir. Sünnet sırasında uygulanan dikişlerin kendiliğinden tamamen erimesi ise yaklaşık 10 günü bulur.